Konsulting


Ska ni komma igång med Visma Spcs eller förändra hur ni arbetar idag.
Med många års erfarenhet inom redovisning, löner, logistik och IT-stöd kan vi komma med rätt råd som förverkligar ert mål.
I en värld som ständigt förändras behöver man ibland stanna upp och betrakta hur verksamheten bedrivs.

  • Hur arbetar vi idag?
  • Vem gör vad?
  • Vilket IT-stöd har medarbetarna för att nå sina mål?
  • Kan vi arbeta annorlunda?

Ovanstående punkter är bara några exempel på frågor som ständigt behöver ses över. Känner ni att ni behöver ett extra stöd så finns vi som bollplank.