Lönetjänster


För att bli en bra löneadministratör behöver du kunna bemästra förmågan att läsa ut rätt information från lagtexter och kollektivavtal för att sen se hur just ditt företag ska hantera olika lönefrågor.receipt-1274307_1920 (1)

  • Vilken lönemodell ska de anställda ha?
  • Vilka förmåner kan användas?
  • Vad gäller vid övertidsarbete?
  • Ska tjänsteresan hanteras med traktamente eller utläggsredovisning?
  • När ska skatt beräknas och dras av?

Ovanstående punkter är några exempel på frågor som dyker upp när lönen ska räknas fram. Vi är den självklara partnern för er som behöver stöd på vägen eller för er som helt eller delvis vill överlämna arbetet till någon annan även om det bara är för en begränsad tid.

Vi använder löneprogrammet Visma Lön 300/600  med Visma Lön Anställd och Visma Resa & Utlägg. För ni tidredovisningen manuellt eller i ett annat system försöker vi alltid hitta bästa lösning för överlämning av löneunderlag.