Visma Spcs


Oavsett om ni precis ska börja använda ert program från Visma Spcs för första gången eller använt det under många år så är det oss ni ska prata med när ni behöver hjälp. Vi vet vilka fantastiska resultat man kan få fram genom att arbeta på rätt sätt och få tid över för annat. Under många år har vi anpassat Visma Administration och sett att programmet kan överleva många år till innan ett eventuellt byte till ett än mer flexibelt system blir nödvändigt.

Anpassning av rapporter och mallar
Vi hjälper er att få ut rätt statistik från inköp, order/fakturering, reskontra och bokföring, grupperat och sorterat på det sätt ni önskar. Anpassning av utskriftsmallar för offert/order/fakturering eller inköp löser vi smidigt. Vi kan även anpassa rapporter och mallar genom utläsning av data med Visma Integration för att skapa helt unika rapporter.