Utbildning


En utbildning sätter igång tankeverksamheten och utmynnar som oftast i ett smartare arbetssätt. Oavsett hur många ni är på företaget hittar vi en lämplig lösning på utbildning. På plats hos er, hos oss eller uppkopplad via internet.

En utbildning kan vara det första steget till ett smartare arbetssätt. Som oftast leder nya kunskaper till nya tankar och idéer om hur man ska arbeta.

Vi kan erbjuda utbildning i:

 

  • Program från Visma Spcs
  • Redovisning och löneadministration

Certiferad lärare 270x250