Systemutveckling


När en funktion saknas eller behöver fungera på ett annat sätt, det är då vi tar vid. Som integrationspartner till Visma Spcs vet vi vad som är möjligt att göra och kan råda er när det är lämpligt att utveckla kompletterade funktioner.

I vår portfölj av färdiga lösningar mot Visma Administration finner du bland annat:

 • Produktionsrapportering
  • Rapportera producerat antal och leverera ut material enligt en struktur
 • Kundprislista till Excel eller PDF
  • Korrekta priser baserat på din kunds rabattavtal
 • Likviditetsanalys till Excel
  • Sammanställning av kundfordringar, leverantörsskulder, skattekonto och löner i en export
 • Artikel och prisinläsning
  • Import av artikeluppgifter, leverantörspriser och försäljningspriser från Excel
 • Verifikationsimport
  • Importera konteringar sammanställda i Excel som en verifikation eller direkt i din leverantörsfaktura
 • Inköpsplanering
  • När du vill styra dina inköp mot den historiska orderingången. Programmet hämtar orderhistoriken direkt i Visma Administration och ger dig snabbt besked om när det är dags att lägga beställningar. Innehåller även rapporter som visar orderstatistik per månad och leveranskontroll av inneliggande order.